Clay Agemyr

"Jag är från början utbildad ekonom och arbetade på sjuttiotalet med administrativ rationalisering och utveckling. Efter några års arbete kände jag ett ökat behov av att förstå inte bara den ekonomiska, tekniska och teoretiska aspekten av administrativa och organisatoriska problem utan också de mänskliga psykologiska. Detta ledde till att jag åter satte mig på skolbänken och utbildade mig till psykoterapeut. Mitt arbete som konsult präglas till stor del av mina erfarenheter från dessa två områden. Att förena det affärsmässigt ekonomiska med det mänskliga humana skapar en kombination som tveklöst leder till ökad konkurrenskraft och bättre lönsamhet. Erfarenheten har med all tydlighet visat att det finns en starkt positiv korrelation mellan ett företags vinst och resurser satsade på medarbetarnas personliga utveckling. Den allt hårdare konkurrensen kommer att göra sådana satsningar allt nödvändigare. Att ha engagerade, motiverade och mogna medarbetare är inte bara angeläget utan i allra högsta grad nödvändigt.

Jag arbetar främst med chefs- och ledarutveckling, individ- och grupputveckling, projektledarutbildning, ledningsgrupper, och emotionell kompetensutveckling. Fritiden ägnar jag mest åt att sitta i min musikstudio och komponera egen musik."


Du kan nå mig på:
Mobil: 0707 95 25 03