Personlig Utveckling för Chefer (PUC)

Karaktär och personlighet sedda som kompetenser är de i särklass viktigaste faktorerna för ett gott ledarskap. Märkligt nog återspeglas detta faktum endast i ett litet fåtal av de ledarutvecklingsprogram som finns på marknaden idag. Traditionella ledarskapsträningar tar sikte på att förmedla kunskaper och träna färdigheter. Man kan säga att man syr en "kostym" åt chefen att arbeta i. Tyvärr tas ingen hänsyn till om kostymen passar eller inte. Avgörande för chefens förmåga att bära upp kostymen ligger i karaktären och personligheten. Det är absolut nödvändigt att chefer utvecklar sina mjuka sidor om kostymen skall kunna sitta bra.

Vårt utvecklingsprogram "Personlig Utveckling för Chefer" tar vid där andra slutar.

Nedanstående punkter sammanfattar de viktigaste delarna i programmet


För att kunna leda andra, måste man kunna leda sig själv.

Översikt

Att vara chef är att ha en position, att vara ledare är att ha en relation. Chefens auktoritet kommer från organisationen, medan ledarens kommer från medarbetarna. Det går inte att vara ledare för andra, om man inte lever som man lär. "Walk Your Talk" säger amerikanerna. Ingenting fungerar riktigt bra där ledaren säger ett, men gör ett annat. Förmågan att leva sina värderingar, att vara kongruent och konsekvent är nödvändig för att få medarbetarnas respekt.

Syfte

I detta avsnitt kommer du att:

Det personliga ansvaret

Översikt

Verkligheten som vi själva ser den är i grund och botten en tolkning. Det finns egentligen ingen "absolut" verklighet som vi kan hänvisa till och kalla för självklar. Det finns heller ingen annan än du själv som kan vara ansvarig för hur verkligheten ser ut eftersom du själv tolkar den. Tolkningen må vara omedveten den är likväl din tolkning.
Så länge vi väljer att vara offer, avsäger vi oss möjligheten att själva forma våra liv.

Syfte

I detta avsnitt kommer du att:

Den "formaterade" personligheten

Översikt

Vi föds inte med färdiga uppfattningar om världen. Inga barn föds onda eller fördomsfulla. Vårt sätt att se oss själva och andra har vi fått från omgivningen under resans gång. Vår personlighet hade vi inte med oss när vi kom hit, den formades under uppväxten och den går att forma om, förutsatt att viljan finns.

Syfte

I detta avsnitt kommer du att:

Man kan aldrig skapa en bättre relation med någon annan, än den man har med sig själv

Översikt

Mänskligt liv är relationer. Vi kan inte tänka oss något annat liv. Kvaliteten på våra relationer står i direkt relation till den relation vi har med oss själva. För att utveckla relationen med medarbetarna krävs en djupare medvetenhet om din egen relation med dig själv. Vi har alla sidor vi tycker bättre om än andra. Vi kan dock lära oss att tycka om mer än bara delar av oss själva, en förutsättning för att kunna arbeta med olika typer av människor.

Syfte

I detta avsnitt kommer du att:

Den inre dialogen

Översikt

Den inre dialogen är det ständiga samtal vi har med oss själva under hela vår vakna tid, och även i drömmen. Ett ständigt tjatter av olika röster. Somliga positiva, andra negativa. Dessa överläggningar föregår alltid varje beslut vi fattar. Att tala med sig själv och lyssna är nödvändigt för att bli en god beslutsfattare. Att lyssna till sin intuition kräver en viss kontroll över den inre dialogen.

Syfte

I detta avsnitt kommer du att:

Skapa det liv du helst skulle vilja leva

Översikt

Alla människor strävar ständigt efter att göra livet lite lättare att leva. Alla har vi en dröm om hur vi skulle vilja ha det. För en del stannar det vid en dröm, andra förverkligar sina drömmar. Frågan är vad det är som skiljer de framgångsrika från dem som misslyckas. Kan en lyckas kan alla.

Syfte

I detta avsnitt kommer du att: