Välkommen

NYHET

Tag tempen på företaget


Agemyr Consulting kan nu erbjuda dig den möjligheten.
Med hjälp av vår web-baserade..

Undersökning av Företagsklimat ..

.. kan du snabbt få information om läget i organisationen.

Du får svar på frågor om:
Ledarskap, Information, Utbildning o Utveckling, Samverkan,
Engagemang, Trivsel, Hälsa, Effektivitet mm.
Du har också möjlighet att lägga till egna frågor.
Bild