Stress och Utbrändhet


Utvecklingen idag går i en rasande fart och stressen ökar i motsvarande grad. Vi är därför i stort behov av att hitta vägar som hjälper oss att möta dessa förändringar. Att hitta ett inre lugn har blivit allt väsentligare för att komma i balans.

Jag har arbetat som psykoterapeut i 35 år och under senare år mött många människor som blivit utbrända eller som är på väg "in i väggen". För människor som ännu inte "gått in i väggen" har jag en metod som i de allra flesta fall kan häva den negativa trenden på 3-4 månader.

Metoden går ut på att man får lyssna på en CD minst en gång per dag (30 min). Med hjälp av ljuden (musiken) på CD,n försätts man i ett djupt avslappnat tillstånd. CD,n är gjord med hjälp av avancerad ljudteknik och innehåller ljudvågor som påverkar hjärnans EEG och på så vis skapar ett djupt avslappnat tillstånd och balanserar vänster och höger hjärnhalva.

För människor som är på väg att bli utbrända brukar det ta ca 1-2 månader och sedan kommer man in i ett stadium av enorm trötthet. Den dagliga avslappning som CD,n skapar hjälper kroppen att hitta tillbaka till de "normala" signalerna på trötthet. Dessa signaler har man förnekat under så lång tid att kroppen har slutat reagera. CD,n hjälper till att återskapa den kontakten. Efter ytterligare 1-2 månader är dom allra flesta tillbaka i balans igen och många rapporterar att det var länge sedan de mådde så bra.

Sedan är det naturligvis också så att man måste förändra sin livsstil för att undvika att återigen hamna i en negativ spiral av stress och i värsta fall utbrändhet. Coachande samtal kan vara en bra metod att för få stöd och inspiration att genomföra nödvändiga förändringar.

För människor som redan blivit utbrända hjälper CD,n till att skapa nödvändig vila och närvaro och påskyndar på så sätt återhämtningen. Detta brukar dock ta betydligt längre tid än om man kan påbörja processen innan kollapsen sker.

Du kan ta hem ett prov på CD.n. Klicka här så får du ladda hem en MP3 fil i ZIP-format. Du behöver ett program som kan packa upp MP3-filen. Om du inte har något sådant så kan du hämta hem ett här om du har en PC med Windows installerat. Om du har en Macintosh så hittar du ett här. Filen du tagit hem är 5 min lång så du kan inte räkna med att få samma effekt som du får av det 30 min långa orginalet. Du måste använda hörlurar med bra basåtergivning när du lyssnar annars uteblir effekten.

Du kan beställa CD,n genom att skicka ett brev till Clay Agemyr, Bergsrådsvägen 108, 128 42, Bagarmossen. Kostnad inkl. porto 230:-


Långsiktiga effekter av djupavslappning/meditation

· Djup vila och återhämtning. Kraftsamling inför uppgifter.
· Lättare att somna. Lugnare sömn. Mindre sömnbehov.
· Mindre behov av tobak, alkohol och psykofarmaka.
· Ökad självkontroll.
· Ökad känslomässig kontroll.
· Ökad stresstålighet.
· Ökad förmåga att kunna koncentrera uppmärksamheten på relevanta uppgifter utan att låta sig distraheras av ovidkommande faktorer.
· Ökad förmåga till självanalys och större självinsikt.
· Mindre oro både vad gäller situations- och personlighetsrelaterad ängslan.


Fysiska effekter vid djupavslappning/meditation

· Syrekonsumtionen minskar, snabbare att få ner pulsen.
· Andningsfrekvensen minskar
· Hjärtfrekvensen minskar, kopplar till syreupptagningen
· Muskelspänningen minskar, mer avslappnad
· Minskad halt av mjölksyra i blodet
· Hudresistensen ökar, dvs minskad känslighet för faktorer utifrån